میم.صاد

روابط عمومی:ms.1374@yahoo.com

میم.صاد

روابط عمومی:ms.1374@yahoo.com

۱۱۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است


برای اعتماد نفس دادن به شیطان گناه کردیم!

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۰۶
میم صاد


دیدی چه شد؟
در دنیایی که جای ثابت کردن خودمان بود
دنبال اثبات خدا بودیم!!

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۰۵
میم صاد


گاهی فکر می کنم
خدا ترکیبی از
پدرومادر است!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۰۴
میم صاد


وقتی آن گرگ شنید

با ریشه های چادرت

محبان علی را بهشتی می کنی

چادر خاکی شد!

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۰۴
میم صاد


تو را به خدا سپردیم و او چنان عاشقت شد

که حالاحالا ها غیبت ادامه دارد!


 

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۱۴
میم صاد


با یک سلام خجالتی شروع می شود و

بی خداحافظی تمام !

پس به عشق هم دلخوش مباش


 

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۱۳
میم صاد


قشنگ حرف می زنیم و
قشنگتر گند...!
کارهای خودم را می گویم...!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۱۲
میم صاد


می ترسم

با این همه گناه

خدا هم بترسد از ما 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۱۲
میم صاد


علامت تعجب من

علامت سوال تو 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۱۱
میم صاد


جهنم یک ماه دارد فقط

آن هم خرداد و امتحاناتش...!

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۱۰
میم صاد